Ziemia będzie pełna poznania Pana

Nie dziwcie sie temu...

Pismo Święte zapewnia nas, że taki czas nastąpi: „Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos jego; I wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia; a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd.” (Jan. 5:28-29) Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na wyrażenie sąd, które wielu ludzi jest mylnie rozumiane jako wydanie wyroku i zagłada. Prorok Izajasz mówi w jednym miejscu o sądzie w ten sposób: „Moja dusza tęskni za tobą w nocy i mój duch poszukuje ciebie, bo gdy twoje sądy docierają do ziemi, mieszkańcy jej okręgu uczą się sprawiedliwości.” (Izaj. 26:9) Ten zapis uczy nas, że sąd ma znaczenie procesu naprawy i próby, w trakcie którego Bóg może ocenić czy ktoś chce i może wykonywać Jego doskonałe prawo, czy ktoś nauczy się sprawiedliwości. Wszystko po to, aby na podstawie przestrzegania Bożego prawa móc żyć na ziemi w harmonii z całym Bożym stworzeniem.

Chrystus wraz Kościołem będą uczyć sprawiedliwości miliony ludzi w czasie Królestwa Chrystusa. Będzie to nieporównywalnie bardziej sprzyjający czas i okoliczności w porównaniu z obecnym wiekiem, w którym panują zło, śmierć i niesprawiedliwość. „I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. I wrzucił go do otchłani, i zamknął ją, i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych tysiąc lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas. I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat.” (Obj. 20:2-4)

Realnie przyjdzie czas „odnowienia wszechrzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich.” (Dz.Ap. 3:21) Boża wola będzie się działa zarówno w niebie jak i na ziemi, zgodnie ze słowami modlitwy, którą nauczył nas Pan Jezus.

Oprócz naprawienia człowieka, Biblia uczy nas, że ziemia i przyroda zdegradowane obecnie przez rabunkową gospodarkę człowieka, zostaną naprawione i przywrócone do harmonii. „Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia; niech się rozraduje i zakwitnie step! Niech jak złotogłów bujnie zakwitnie i weseli się, niech się raduje i wydaje radosne okrzyki! Chwała Libanu będzie mu dana, świetność Karmelu i Saronu; ujrzą one chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Wzmocnijcie opadłe ręce i zasilcie omdlałe kolana! Mówcie do zaniepokojonych w sercu: Bądźcie mocni, nie bójcie się! Oto wasz Bóg! Nadchodzi pomsta, odpłata Boża! Sam On przychodzi i wybawi was!Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych, gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie. Rozpalona ziemia piaszczysta zmieni się w staw, a teren bezwodny w ruczaje; w legowisku szakali będzie miejsce na trzcinę i sitowie. I będzie tam droga bita, nazwana Drogą Świętą, Nie będzie nią chodził nieczysty; będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet głupi na niej nie zbłądzi. Nie będzie tam lwa i zwierz drapieżny nie będzie po niej chodził, tam się go nie spotka. Lecz pójdą nią wybawieni. I wrócą odkupieni przez Pana, a pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę, dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną.” (Izaj. 35:1-10) Bóg przygotuje w ten sposób mieszkanie dla tych wszystkich, którzy są w grobach i zadba o to, aby dla wszystkich starczyło miejsca na ziemi.

„Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Jeżeli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni, nie opóźni się.” (Hab. 2:3) Wszystkie te wizje nieuchronie sie spełnią, kiedy przyjdzie odpowiednia godzina naBoskim zegarze. A kiedy skończy się proces naprawiania ludzkości, wszyscy będą stanowić Bożą rodzinę, ziemia będzie pełna poznania Pana jakby wód, które wypełniają morze”.

Na ilustracji: Peace (Pokój) – William Strutt

Podziel się