U korzeni chrześcijaństwa

Różnice między kościołami

Oczywiście kościoły różnią się między sobą, a czasem są wręcz sprzeczne ze względu na ceremoniał religijny, dogmaty i zagadnienia teologiczne.

Kościół Katolicki utrzymuje, że jest najstarszy, gdyż jest kościołem apostolskim, założonym na Piotrze. Podobnie czyni Kościół Prawosławny, odwołując się do sukcesji apostolskiej. Istnieje sporo sprzeczności w tych twierdzeniach, wykluczających taką hipotezę, a różni wielcy herezjarchowie i słynni reformatorzy zgodnie ją negują.

Co się tyczy źródła pochodzenia prawdziwego Kościoła Bożego, to nie jest nim Piotr, który był jednym z dwunastu wybranych apostołów, lecz Jezus Chrystus, stanowiący opokę, na której buduje się Kościół Boży. Słowa wypowiedziane przez Jezusa: „A Ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go”Mat. 16:18 nie stanowią podstawy do twierdzenia, że Piotr jest tą opoką. Wszystkie ślady nauk apostolskich prowadzą do tej jednej przyczyny, doChrystusa, który za cenę życia nabył Kościół jako własność i to On, a nie kto inny, jest fundamentem jego budowy: „Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus”.{mospagebreak =Kościół nominalny”]
KOŚCIÓŁ NOMINALNY

Powstanie nominalnego kościoła chrześcijańskiego Jezus przedstawił w podobieństwie o ziarnku gorczycznym: „Podobne jest Królestwo Niebios do ziarnka gorczycznego, które wziąwszy człowiek, zasiał na roli swojej. Jest ono, co prawda, najmniejsze ze wszystkich nasion, ale kiedy urośnie, jest największe ze wszystkich jarzyn i staje się drzewem, tak iż przylatują ptaki niebieskie i gnieżdżą się na gałęziach jego”Mat. 13:31-32.

Podobieństwo o ziarnku gorczycznym zdaje się przedstawiać Królestwo ze światowego punktu zapatrywania. Ilustruje ono proces, w trakcie którego nominalny kościół rozwinął się z oryginalnego maleńkiego ziarenka prawdziwej Ewangelii w wielki odpadły system, którego rozgałęzienia sięgają dużej części obszaru świata. Stało się to nie z woli Boga, lecz z Jego dozwolenia, aby się objawiło, kto jest prawdziwym naśladowcą Jezusa. Chrystus Pan oświadczył, że ta nominalna instytucja chrześcijańska nie jest dziełem Boga, lecz szczepem, „którego nie szczepił Ojciec mój niebieski”Mat. 15:13 (BGd).

A zatem z tego maleńkiego ziarenka rozwinęła się dziś potężna instytucja z wieloma wyznaniowymi gałęziami, obejmującymi swoimi konarami rozległe obszary kuli ziemskiej.

Podziel się