Modlitwa Pańska – rozterki w modlitwie

Pokuszenie czy doświadczenie?

Pokuszenie czy doświadczenie?

W dyskusjach na ten temat pojawia się jeszcze jeden argument wynikający z tłumaczenia znaczenia słowa peirasmos (Strong G#3986), które wg. Stronga oznacza: „kusić, próbować, próba, doświadczenie”. Z powyższego wynikałoby, że można to słowo tłumaczyć zarówno jako pokuszenie, jak i doświadczenie. Wiemy jednak, że język grecki jest bardziej precyzyjny niż polski i tu przychodzi nam z pomocą słownik Abramowiczówny, która tłumaczy znaczenie słowa peirasmos m.in. jako: „wystawienie na próbę w znaczeniu wrogim”, inne zastosowania tego słowa w klasycznym języku greckim to: „napaść, atakować, usiłować uwieść np. kobietę w znaczeniu wrogim”.

Czy Bóg mógłby nas kusić lub doświadczać we wrogich intencjach? Co ważne, Biblia używa zupełnie innego słowa greckiego, gdy mówi o doświadczeniach sprawdzających czyjąś wierność Bogu. Brzmi ono dokimadzo (Strong G#1381). Jest to kolejny argument, że Bóg nie wprowadza nas w pokuszenia. Tego fragmentu Modlitwy Pańskiej nie powinno się czytać ani tłumaczyć w znaczeniu „nie wódź nas na doświadczenia”. Zresztą ponieważ wiemy, że nasza wiara i wierność Bogu musi być doświadczona, to pragnienie takie nie byłoby zgodne z wolą Bożą. Natomiast właściwą prośbą są słowa zapisane w 1 Kor. 10:13 – Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść.

Podsumowanie

Słowa „nie opuszczaj nas w pokuszeniach, ale zbaw nas od tego Złego (Szatana)” lub „nie pozwól abyśmy ulegli pokusie”, współgrają z duchem modlitwy Pańskiej, w której Bóg jest przedstawiony jako miłujący Ojciec, dbający o dobro swoich dzieci. Jest to wyraz prośby o opiekę Bożą w walce z przeciwnikiem.

Podziel się