Jak badać Biblię? – cz. I

Czym jest Biblia

Czym jest Biblia

Jeśli myśl o istnieniu Boga osobowego zostanie przyjęta, czytelnik musi zdecydować czy chce mieć dostęp do wiedzy o Nim. Biblia zapewnia nas, że jest podstawowym źródłem informacji o Bogu i o tym jak On działa.

Zatem ten artykuł oparty jest na bardzo ważnym założeniu. Zakłada się od samego początku, że Biblia jest Słowem Bożym. Nawet jeśli nie każdy czytelnik doszedł do takiej konkluzji, sugeruje się, by podczas badania Biblii tymczasowo ją zaakceptować.

Jeśli poruszony w niej zakres nie spełnia oczekiwań czytelnika, nie jest on zobowiązany do przyjęcia tego, jako czegoś więcej niż kolejnej przeczytanej książki. Lecz jeśli jej treść ujawnia odpowiedzi których poszukiwał, znalazł on to, co odkryło niewielu – PRAWDĘ.

Początkowa hipoteza zakładająca, że Biblia jest Słowem Bożym, została postawiona w taki a nie inny sposób, gdyż istnieje wielka siła w badaniu każdej sprawy z pozytywnego, a nie negatywnego punktu widzenia. Takie podejście podczas pochylania się nad Biblią, umożliwia osobie dostrzeżenie jej skomplikowanego piękna, które inna osoba może odrzucić jako sprzeczności.

Od pewnego czasu istnieje praktyka badania Biblii, która wykorzystuje różne rodzaje krytyki (tekstu, formy, itd.). Jednakże takie spojrzenie jest negatywne. W gruncie rzeczy jest to rozpoczynanie badania Pisma od stwierdzenia: „Co możemy w nim znaleźć błędnego?”. Metody badawcze przedstawione w niniejszym cyklu będą zupełnie inne od tego, co jest powszechnie praktykowane, lecz powinny dać potwierdzenie ważności tej wielkiej księgi – Biblii.

 

Podziel się