Czasy ostateczne – cz. I

Niewdzięczni, bez serca...

Niewdzięczni, bez serca…

Coraz więcej u ludzi pojawia się postawa roszczeniowa. Mi się to należy, to moja zasługa. O wiele łatwiej dziękuje się za wielkie gesty, a tak często zapominamy o drobnych sprawach, które istotnie wpływają na nas. Jest też tak, że z czasem przyzwyczajamy się do pewnych rzeczy i staje się to dla nas normalne, nie wymagające wdzięczności. A Biblia nam mówi w 1 Tes. 5:18 za wszystko dziękujcie.

Za wszystkie sprawy, czy małe, czy duże powinniśmy okazywać Bogu wdzięczność. Ale też nie zapominajmy okazywać tej wdzięczności innym ludziom. Jest to prosty gest, który nic nie kosztuje, a myślę że jest bardzo cenny w relacjach międzyludzkich. Kto miłuje czystym sercem i wargi ma wdzięczne, tego przyjacielem jest Król – Przyp. 22:11.

Podziel się