Uzdrowienia i mówienie innymi językami w dzisiejszych czasach

Pytanie: Jakie jest wasze zdanie na temat uzdrowień, mówienia innymi językami itp. w dzisiejszych czasach?

Odpowiedź: Nasze zdanie na temat cudownych uzdrowień w obecnym czasie, podobnie jak na każdy inny temat, będziemy opierać na tym, co w tym temacie mówi Biblia.

Cuda w Starym Testamencie, były przede wszystkim po to, żeby potwierdzić człowiekowi, że do niego przemawia prawdziwy żywy Bóg, Ten który go stworzył i jego los nie jest mu obojętny, w przeciwieństwie do wielu bóstw, które były bezsilne i nie mogły nic uczynić, bo były dziełem ludzkim.

Jako przykład można przeczytać historię z życia proroka Eliasza, jak wykazał bezskuteczność proroków Baala. 1 Królewska 18 : 20-40

Gdy Pan Jezus przyszedł na ziemię, i po chrzcie zaczął nauczać i zapraszać do Królestwa Niebieskiego to swoją misję i słowa potwierdzał wieloma cudami, najczęściej były to cudowne uzdrowienia, bo takie cuda najbardziej do człowieka przemawiają.

Te cudowne uzdrowienia, świadczyły o tym że jest Synem Bożym, przepowiedzianym przez proroków Mesjaszem.

Pytali go Żydzi czyją mocą to czynisz?

„Wtedy przyniesiono do niego opętanego, który był ślepy i niemy; i uzdrowił go, tak że odzyskał mowę i wzrok. I zdumiony był cały lud, i mówił: Czy nie jest to Syn Dawida? A gdy to usłyszeli faryzeusze, rzekli: Ten nie wygania demonów inaczej jak tylko przez Belzebuba, księcia demonów.

A Jezus, znając ich myśli, rzekł im: Każde królestwo, rozdwojone samo w sobie, pustoszeje, i żadne miasto czy dom, rozdwojony sam w sobie, nie ostoi się. A jeśli szatan szatana wygania, sam z sobą jest rozdwojony; jakże więc ostoi się królestwo jego? A jeśli Ja przez Belzebuba wyganiam demony, synowie wasi przez kogo wyganiają? Dlatego oni będą sędziami waszymi. A jeśli Ja wyganiam demony Duchem Bożym, tedy nadeszło do was Królestwo Boże.” (Mat. 12:22-28)

Pan Jezus nie uzdrawiał wszystkich, bo nie taki wtedy miał cel, ale pokazał, że ma taką moc żeby to zrobić, nawet wskrzesić umarłego.

Te zacytowane wersety, dostarczają nam informacji, że cuda mogą być też dokonywane mocą Belzebuba księcia demonów.

Po śmierci Chrystusa, apostołowie też czynili cuda np. mówili różnymi językami, co było widzialnym potwierdzeniem, że otrzymali  niewidzialną moc Ducha Świętego.

Cuda czynione przez apostołów, jako świadków jego nauczania i zmartwychwstania miały utwierdzać wiarę pierwszych chrześcijan. „I przebywali tam przez dłuższy czas, mówiąc odważnie w ufności ku Panu, który słowo łaski swojej potwierdzał znakami i cudami, jakich dokonywał przez ich ręce.” (Dz.Ap. 14:3)

Dopóki nie utrwaliła się ewangelia w formie pisanej przez apostołów, te cudowne uzdrowienia i mówienie językami były potwierdzeniem wiarogodności przekazywanej ewangelii.

Widzialne znaki działania Boga są potwierdzeniem dla ludzi niewierzących, natomiast wiara powstaje ze słuchania ewangelii. „Przeto mówienie językami, to znak nie dla wierzących, ale dla niewierzących, a proroctwo nie dla niewierzących, ale dla wierzących.” (1 Kor. 14:22)

Dzisiaj mamy pisane Słowo Boże i Pan Bóg oczekuje, żeby ludzie czytali i wierzyli weń, bo z niego życie pochodzi.

„I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze; Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu jego.” (Jan. 20:30-31)

Natomiast zapowiedziane Królestwo Boże będzie czasem uzdrowienia wszystkich ludzi, będzie spełnieniem tego co było małą namiastką, w czasie gdy Jezus uzdrawiał chorych i karmił głodnych chlebem.

„Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych, gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie. Rozpalona ziemia piaszczysta zmieni się w staw, a teren bezwodny w ruczaje; w legowisku szakali będzie miejsce na trzcinę i sitowie. I będzie tam droga bita, nazwana Drogą Świętą, Nie będzie nią chodził nieczysty; będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet głupi na niej nie zbłądzi. Nie będzie tam lwa i zwierz drapieżny nie będzie po niej chodził, tam się go nie spotka. Lecz pójdą nią wybawieni. I wrócą odkupieni przez Pana, a pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę, dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną.” (Izaj. 35:5-10)

 

Podziel się