wędrówka

Jak walczyć z Amalekitami?

„I nadciągnęli Amalekici, aby walczyć z Izraelem w Refidim.” (2 Mojż. 17:8) Izrael na drodze do obietnicy Bożej, miał wiele przeszkód i wyzwań. Część tych doświadczeń była sprowokowana przez samych I...