Głowa i Ciała

Przymierze Abrahamowe

Boża obietnica dana Abrahamowi jako podstawa Planu Zbawienia