Szczęśliwego Nowego Roku 2007

Gdy wchodzimy w próg Nowego Roku uświadamiamy sobie, że podlegamy czasowi, który ulega przemijaniu, a wraz z nim nasze życie. Jeśli zdamy sobie sprawę z kruchości naszego życia, to dojdziemy do wniosku, że nie możemy tej małej chwili z wieczności, która nam została dana zmarnować i źle przeżyć swoje życie.

Pan Bóg przez Swoje Słowo, pokazuje nam jak najlepiej to nasze życie prowadzić, dlatego korzystajmy z tych dorad i kierownictwa a także pomocy, nawet więcej, prośmy o tą pomoc i o Jego błogosławieństwo.

„A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy.”(Rzym. 13:11)

Redaktorzy tej strony życzą naszym miłym czytelnikom w tym roku dobrych decyzji i dobrych wyborów w swoim życiu.

Chcemy podziękować tym wszystkim, którzy licznie odwiedzają naszą stronę, pozostawiając wpisy w księdze gości, zarówno słowa pochwały i podziękowania, jak i słowa krytyki. Te wpisy pozwalają lepiej poznać odczucia i opinie czytelników, a przy ich pomocy kształtować tematkę zgodnie z oczekiwaniami.

Naszym życzeniem i pragnieniem jest, aby wszyscy poznawali swojego Stworzyciela za pośrednictwem Jego Słowa, dowiadywali się o tym, że On chce zbawić wszystkich ludzi przez Swojego Syna Jezusa. Chcemy przekazywać tą nadzieję, że cierpienie i śmierć nie będą trwały zawsze, że są dopuszczone tylko po to, żeby człowiek poznał wynik swego nieposłuszeństwa. Chcemy przybliżać ludzi do Boga i do Jego Królestwa już teraz zanim to Królestwo stanie się faktem i udziałem spragnionych narodów o które nauczył prosić swoich uczni Pan Jezus: „Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.” (Mat. 6:10)

Redakcja

Podziel się