Pismo Święte to list do wszystkich ludzi

Pismo Święte jest pięknym listem skierowanym do wszystkich, którzy kochają Pana Boga i pragną zbliżyć się do Niego. To jest duża księga zawierająca m.in. odpowiedzi na nasze problemy, z którymi nie potrafimy sami sobie poradzić. Czasem zwierzamy się komuś bliskiemu, ale nie wszystko możemy mu powiedzieć.

Był taki ktoś, który wskazał nam drogę do naszego Ojca – Stwórcy całego wszechświata, Jezus Chrystus. Jeśli przeraża Cię grubość tej Świętej Księgi nie odkładaj jej a zacznij ją czytać od Nowego Testamentu.

W Ewangelii świętego Mateusza w rozdziale 6 a w wersetach od 7 do 15 przeczytasz o modlitwie, która jest bardzo ważna i bardzo pomocna w kontakcie z Ojcem. Jeśli zależy Ci na miłości Bożej i na życiu wiecznym – módl się , czytaj Biblię a odnajdziesz drogę do Ojca. „ Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą.”(Ew. Mat. 7:7).

W Ew. Jana 6:47 „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny”, w Ew. Jana 14, 1-6 „Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie!… Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie”, w Ew. Jana 14, 15 „Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie” mamy pokazaną drogę.

Myślę, że każdy z nas słyszał 2. najważniejsze przykazania, którymi mamy się kierować. Gdy otworzysz Biblię na Ew. Mateusza 22, 36-40 przeczytasz: „Nauczycielu, które przykazanie jest największe? A On odpowiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy”.

Te piękne przykazania musimy mieć zawsze w pamięci i kierować się według nich. Kiedy poznasz Pana Jezusa zrozumiesz, że to On jest Twoim najlepszym przyjacielem, to On pokazuje Ci drogę ku zbawieniu. Jeśli zależy Ci na życiu wiecznym, módl się a Pan Jezus Ci pomoże.

Podziel się