Odłączcie się!

Odłączcie się od narodów tej ziemi. Ezdr. 10:11

Ktoś dobrze powiedział- „Chrześcijanin w świecie jest jak statek na oceanie. Statek bezpieczny jest tak długo, dopóki wody oceanu nie wedrą się na statek”. Jedna z ogromnych trudności dzisiejszego chrześcijaństwa polega na tym, że przyjmuje ono obcych, „narody tej ziemi”, i uznaje za chrześcijan. Szkodzi to nie tylko chrześcijanom, poprzez fakt, że obniża ich poziom, (ponieważ decyduje o nim przeciętna), lecz szkodzi także „obcym”. Wielu z nich sądzi bowiem, iż są całkowicie bezpieczni i nie potrzebują rozmowy, ponieważ posiadają zewnętrzną ogładę, a może i często uczestniczą w nabożeństwach. Nasze odłączenie następuje przede wszystkim w naszym umyśle, sposobie myślenia i postępowania. Biblia nazywa ten proces nawróceniem, odnowieniem i ożywieniem.

 

Podziel się