Nowy Rok 2013 i czas

Przełom roku to szczególny czas, powiedziałbym symboliczny. Czas podsumowań i nadziei, czas kiedy dziękujemy Stwórcy za miniony rok i prosimy o błogosławieństwo na nowy Rok. Czas gdy staramy się załatwić niezałatwione sprawy tak by Nowy Rok „zacząć z czystym kontem”,  czas postanowień i dobrych życzeń. Jednak to co najbardziej odczuwa się na przełomie starego i nowego roku to właśnie upływający czas.

Wydaje się, że czas jest ważnym narzędziem w rękach Wszechmogącego i wykorzystuje On go zarówno by realizować swoje cele wobec całej ludzkości jak i wobec indywidualnych osób.

W Galacjan 4:4  czytamy: „Lecz gdy przyszło wypełnienie czasu, posłał Bóg onego Syna swego”. Niektórzy mogą powiedzieć, że „właściwy czas” oznacza czas w którym sytuacja dojrzała, gdy były sprzyjające okoliczności lub ludzie byli gotowi na interwencję Bożą. Czy jednak Ap. Paweł mówi tu o relatywnym czasie? Nie wydaje mi się, by tak było. W proroctwie Daniela, szczególnie w proroctwie o 70 tygodniach jest ukryta bardzo precyzyjna data przyjścia Jezusa na świat. Co więcej Żydzi znali i rozumieli to proroctwo skoro jest napisane, że w tym czasie oczekiwali Mesjasza. Także data śmierci Naszego Pana była precyzyjnie określona już w chwili dania przepisów Paschalnych Żydom na pustyni. Pan Jezus miał umrzeć  14 Nisan, i Bóg określił nie tylko sposób Jego śmierci, ale także dokładny czas. Przykłady te wskazują, ze wiele proroctw zostało precyzyjnie przepowiedzianych a ich wypełnienie następowało niezależnie od stanu gotowości ludzi. Także cały rozwój Planu Bożego, który znamy opiera się na skali czasowej. Wszystko to potwierdza, ze Bóg jest Bogiem porządku i harmonii, prawa.

Czas dla Chrześcijanina

Czas jest bardzo ważny także dla jednostki, dla każdego z nas. Mam tu na myśli „czas indywidualny” jaki jest nam dany do przeżycia na tym świecie. Z biegiem czasu zmienia się nasz charakter, zmienia się nasze ciało stając się coraz bardziej zniedołężniałe, zmieniają się także okoliczności wokół nas które mają wpływ na nasze życie. A czas dany nam na pielgrzymkę po tej ziemi umyka, często przelewa się przez palce pozostając wrażenie pustki i niedosytu. Czas dla chrześcijanina z punktu Bożego jest niezwykle ważnym probierzem jakości jego poświęcenia. Łatwo jest coś Bogu obiecać pod wpływem uniesienia, uduchownionej chwili – trudność pojawia się gdy przychodzi kolejny miesiąc, rok. Czas sprawdza naszą silną wolę i poświęcenie. Czas obnaża nasze słabości i pokazuje gdzie jeszcze czeka nas ciężki bój. Dlatego czytając 2 list Piotra 3:9 w perspektywy osobistej pamiętajmy, że „Nie odwleka Pan ogłoszonej obietnicy – choć niektórzy sądzą, że odwleka – lecz jest dla was wspaniałomyślny, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do nawrócenia”. Fakt, że Pan pozwolił nam przeżyć jeszcze jeden rok dowodzi, że jest On wobec nas wspaniałomyślny i mamy jeszcze jedni więcej, inni mniej pracy nad sobą. Życie chrześcijanina zazwyczaj nie jest sprintem, raczej porównałbym je do ciężkiego maratonu. W Hebr 12:1 czytamy; „przez cierpliwość bieżmy w zawodzie, który jest nam wystawiony”.

Cierpliwość jako stosunek do upływającego czasu

Cierpliwość jako cecha bezpośrednio zależna od upływającego czasu jest czynnikiem doświadczającym naszą wiarę (Jak. 1:3). Cierpliwość lub jej brak obnaża nasz stosunek do upływającego czasu, w zasadzie nie da się mówić o cierpliwości nie mając w tle czasu, który ją sprawdza i kształtuje. Chęć natychmiastowego zaspokojenia potrzeb – oto największy nieprzyjaciel cierpliwości. Mówimy, takie jest tempo dzisiejszego życia, nie mam czasu na uprzejmość. Nie mam czasu na rozmyślanie nad Biblią, bo… i tu pojawia się całe mnóstwo uzasadnień. Ale czy jest to prawda? Czy ludzie, my dzisiaj mamy mniej czasu niż nasi rodzice, dziadkowie, niż mieli go apostołowie? Nie, doba miała i ma 24 godziny. Apostoł Paweł w nocy szył namioty by w dzień mógł głosić Słowo Boże. Jak sądzę zawsze w przeszłości ludzie ciężej i dłużej pracowali niż dzisiaj. Dlatego nie mówmy, że nie mamy czasu – nie oszukujmy siebie samych. Nazywajmy rzeczy po imieniu: „postanowiłem inaczej spędzić ten czas”. Postanowiłem inaczej spędzić ten czas – oto prawdziwy powód braku czasu we współczesnych nam dniach. Zbyt wiele jest pokus, a wola zbyt słaba.

Poświęcać czas

Dlatego dzisiaj zupełnie inne znaczenie ma wyrażenie „poświęcać czas”. Rzeczywiście czas trzeba poświęcać, odłączać godziny dla Pana. Zrezygnować z ulubionego sposobu spędzania czasu, by odłączyć część dnia dla Boga. Najważniejsza jest konsekwencja, systematyczność które weryfikuje upływający czas. Bo powtarzające się czynności tworzą nasze przyzwyczajenia, nawyki, nałogi. Bo czas jest jak kropla drążąca skałę naszego charakteru. Może on działać na naszą korzyść lub być naszym wrogiem. Gdy panujemy nad czasem, kroplami możemy je świadomie kierować w miejsce które potrzebuje ukształtowania. Jeśli nie panujemy nad kapiącymi kroplami czasu wtedy panuje nad nimi inny pan i żłobi charakter nie w taki sposób w jaki byśmy chcieli i w jaki by chciał Wszechmocny. Do zboru w Efezie Pan powiedział: Objawienie 2:2-5„ Znam uczynki twoje i pracę twoją, i cierpliwość twoją, a iż nie możesz cierpieć złych i doświadczyłeś tych, którzy się mienią być Apostołami, a nie są, i znalazłeś ich, że są kłamcami; I masz cierpliwość, i znosiłeś i pracowałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Ale mam nieco przeciwko tobie, żeś miłość twoją pierwszą opuścił. Pamiętajże tedy, skądeś wypadł, a pokutuj i czyń uczynki pierwsze; a jeśli nie chcesz, przyjdę przeciwko tobie rychło, a poruszę świecznik twój z miejsca swego, jeślibyś nie pokutował.” Zauważmy, że cierpliwość jest dwukrotnie zestawiona obok pracy dla Pana. Cierpliwa praca od podstaw oto czego oczekuje od nas Bóg. Nie spektakularnych kazań, oratorskich popisów czy mówienia o uczuciach. Pan oczekuje cierpliwych czyli stałych powtarzających się uczynków dla imienia Jego. Pamiętajmy, że jesteśmy pracownikami najętymi na okres próbny i to dopiero czas okaże czy dostaniemy zatrudnienie na czas nieokreślony, wieczny.

Uświadomienie sobie upływającego czasu

Największą korzyścią Nowego Roku jest fakt uświadamiania sobie upływu czasu. Symbolicznie zamykamy pewien rozdział w naszym życiu, jest on szczególnie odczuwalny bo łączy się ze zmianą daty i wspólnym współprzeżywaniem tej nocy wraz z innymi. Ale dla chrześcijanina Sylwester powinien trwać co wieczór, Sylwester w znaczeniu uświadamiania sobie minionego czasu i jego oceny. W liście do Hebrajczyków mamy 2 ważne w tym temacie wersety: Hebrajczyków 3:13  „ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa „dzisiaj”, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu.” Hebrajczyków 4:7 „przeto znowu wyznacza pewien dzień, „dzisiaj”, mówiąc przez Dawida po tak długim czasie, jak to przedtem zostało powiedziane: Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych.” Mówią one nam, że dla chrześcijanina istnieje tylko dzisiaj. Miniony czas jest nie do zmiany, co przyniesie następny dzień, rok tego nie wiemy. Jedynie to co realnie liczy się przed Stwórcą to kim jesteśmy dzisiaj. Tu i teraz w tej chwili.

W 1 Koryntian 16:13 czytamy:  „Czujwajcie, stójcie w wierze, mężnie sobie poczynajcie, zmacniajcie się”. Stać często jest trudniej niż iść. Gdy stoimy czas płynie wolniej. Stanie, trwanie w wierze, miłości i wolności Chrystusowej jest ostateczną próbą każdego chrześcijanina. To czas weryfikuje, czy rozwój naszego charakteru jest czymś trwałym czy tylko chwilowym uniesieniem. W 13 rozdziale czytamy, że „miłość jest długo cierpliwa” a więc znów czas sprawdza siłę naszej miłości. Cierpliwość jest czwartym w kolejności z owoców Ducha św wymienionych w liście do Galacjan.

Podsumowanie

Czas sam w sobie jest wartością neutralną, ani dobrą ani złą, jednak jest on bardzo ważny dla naszego rozwoju chrześcijańskiego. Czas może nas przybliżać do Pana lub oddalać od Niego. To czy jest on naszym sprzymierzeńcom czy wrogiem zależy tylko od nas. Od jakości przeżytego czasu. Nasza pielgrzymka jest tu i teraz i jak każda podróż ma ograniczony czas dotarcia do celu i znów to od nas zależy czy cel ten osiągniemy idąc prostą i szybką drogą czy zbaczając i klucząc. Życzymy Drogim Czytelnikom  dobrego wykorzystania i poświęcenia czasu w Nowym Roku. Życzymy Wam, by ten Rok przybliżał Was do Boga i był rokiem wierności, cierpliwości i duchowego rozwoju.

Podziel się