Niepokój na Bliskim Wschodzie

Strzeż mnie jak źrenicy oka, ukryj mnie w cieniu swych skrzydeł przed bezbożnymi, którzy mnie gnębią, nieprzyjaciółmi, którzy mnie zawzięcie osaczająPs. 17:8-9.

Stary porządek rzeczy na Bliskim Wchodzie rozpada się. Wolność i rewolucje w trwały sposób zmienią tamten świat. Wiosna Arabska rozpoczęła proces, który doprowadziła do radykalizacji nastrojów antyżydowskich na Bliskim Wschodzie i powstania ISIS (Państwa Islamskiego). Na tle tych zmian zauważalny jest spadek wpływów Zachodu. Izrael szykuje się na kolejną wojnę z Palestyńczykami. Co na temat tych wydarzeń mówią biblijne proroctwa? Czego możemy oczekiwać na Bliskim Wschodzie?

Izrael przygotowuje się na zmiany

Nikt nie wie, jaki będzie rezultat tych zmian: demokracja, teokracja czy też nowy typ monarchii. Egipt i Izrael pozostawały w pokoju od czasu zawarcia traktatu pokojowego  w 1979 roku, lecz umowa ta może nie być honorowana przez nowy rząd. Analitycy przewidują, że władzę w Egipcie mogą przejąć politycy niechętni Izraelowi. Ponieważ zarówno Iran, jak i Syria wspierają zbrojne grupy islamskich ekstremistów, scenariusz taki nie byłby dla Izraela pomyślny. Premier Beniamin Netanjahu wezwał armię do przyspieszenia instalacji ogrodzenia wyposażonego w systemy elektroniczne, którego budowa rozpoczęła się w roku 2010. Ta konstrukcja o długości  około 200 km na granicy z pustynią Synaj ma za zadanie odcięcie dostępu do granic Izraela, infiltrowanych dotąd przez szmuglerów. Przyspieszono również budowę zbiorników na gaz wzdłuż wybrzeża, aby uniezależnić gospodarkę kraju od dostaw rurociągami z Egiptu.

Władze wojskowe oraz wywiad publicznie stwierdziły, że Izrael musi być gotowy na ponowną okupację strefy Gazy. Opozycja podnosi jednak, że działanie takie niewątpliwie uwikła Izrael w pewną wojnę z ościennymi krajami arabskimi.

Proroctwa o Izraelu w czasach końca Ezechiel 37, 38 oraz Psalm 83

Wizja Ezechiela o dolinie suchych kości (Ezech. 37) opisuje proces odradzania się narodu i powrotu do ziemi przodków. Wypełnienie się tego proroctwa rozpoczęło się w roku 1878 wraz z powstaniem niewielkiej osady Petah Tikvah.  W roku 1917 deklaracja Balfoura dała oficjalny sygnał wsparcia dla żydowskich dążeń do odbudowy swej ojczyzny w Palestynie. W roku 1948 powstało państwo Izrael.

Opis zawarty w Psalmie 83 dotyczy z kolei konfliktu, jaki istnieje między Izraelem, a arabskimi sąsiadami: „Mówią: Nuże, wytępmy ich, niech nie będą narodem, Aby więcej nie wspominano imienia Izraela! Tak, naradzali się jednomyślnie, Przeciw tobie zawarli przymierze” (Ps. 83:5-6). Wypełnienie tych słów nastąpiło niemalże natychmiast po ogłoszeniu przez Izrael niepodległości  z chwilą, gdy trzy sąsiednie arabskie państwa wypowiedziały mu wojnę. W roku 1950 powstała Liga Arabska.  Wersety 7 i 8 opisują konfederację, która obejmuje narody zamieszkujące dziś tereny Jordanii, Libanu, Iraku, Arabii Saudyjskiej i Syrii. Wszystkie te kraje są zdeklarowanymi przeciwnikami Izraela.

Co omawiany psalm mówi o sytuacji w dniu dzisiejszym?

  1. Jedna lub kilka wojen przeciwko Izraelowi doprowadzi jedynie do pozornego pokoju i tymczasowego poczucia bezpieczeństwa w Izraelu (Ezech. 38:8,11,14).
  2. Po okresie tego tymczasowego bezpieczeństwa, nastąpi ostateczna wojna (2 Moj. 12, Obj. 16:17-21). Konflikt ten pokazany jest również w wojnach Debory z Syserą i Gedeona z Midianitami.

Proroctwo Ezechiela 38 i 39 wskazuje na kolejny sojusz narodów przed tą ostateczną wojną, w której Gog i Magog wystąpią przeciwko Izraelowi. Dzisiaj sojusze te można dostrzec wyraźniej:

  1. blok wschodni: Rosja z Armenią i Gruzją; Iran, Czarna Afryka, Północna Afryka (od Libii do Maroka), narody germańskie i tureckie;
  2. blok zachodni: Arabia, kraje Europy Zachodniej i dawne kolonie (obie Ameryki, możliwe że również Australia i Nowa Zelandia).

Pan traktuje odrodzenie Izraela jako rzeczywistą obietnicę, prowadzącą do ustanowienia Jego Królestwa na ziemi (Łuk. 21:29-31). W miarę jak niepokój na bliskim wschodzie będzie narastał, radujmy się ze świadomości, że Plan Boży postępuje naprzód. W czasie ostatecznego ucisku jaki przyjdzie na Izrael, Bóg go wybawi i objawi się wszystkim narodom. Wówczas Jego Królestwo da wszystkim uciskanym ludziom prawdziwą wolność.

 

Podziel się