Jaką karę poniosą Rzymianie, którzy zabili Jezusa?

Jaką karę poniosą Rzymianie, którzy zabili Jezusa? Czy oznacza to, że poszli za ten czyn do piekła?

Jezus Chrystus przyszedł jako Mesjasz do swoich braci Żydów – Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli – Jan 1:11. Ci natomiast odrzucili Go jako Zbawiciela i postanowili za wszelką cenę znaleźć powód, by Go zabić – arcykapłani oraz uczeni w Piśmie szukali sposobu, jak by go podstępem pojmać i zabić – Mar. 14:1. Chcąc pozostać bez winy, postanowili wydać Pana Jezusa na śmierć rzymianom i zasłaniając się prawem Rzekli mu Żydzi: Nam nie wolno nikogo zabijać – Jan. 18:31. Jaka zatem była kara dla Rzymian za ukrzyżowanie Pana Jezusa? Na pewno nie większa niż Żydów, o czym mówi Pan Jezus do Piłata – Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry; dlatego większy grzech ma ten, który mnie tobie wydał – Jan 19:11. Jednak choć ten werset mówi o winie, to nie ma w nim wzmianki o piekle, czy jakiejkolwiek innej karze.

Czy w takim razie Pan Bóg ukarał ich za ten czyn zesłaniem do piekła? To zależy co rozumiemy pod pojęciem „piekło”. Słowo „piekło” tłumaczy się z 4 słów: szeol, hades, gehenna oraz geber. Słowo szeol tłumaczy się na: grób, piekło, dół, przepaść. Hades natomiast tłumaczone jest jako: podziemie, świat zmarłych, grób, śmierć. Gehenna znaczy: ogień piekielny, jezioro ognia, natomiast geber to: grób, mogiła, grobowiec. Ta krótka analiza słów pozwala nam dojść do wniosku, że piekło nie oznacza nic innego jak grób, stan śmierci, w którym znajduje się każdy, kto zakończy swoje życie na ziemi. Jest to wynikiem grzechu naszych pierwszych rodziców w raju, który przekazali oni swemu potomstwu, a zatem i każdemu człowiekowi – zapłatą za grzech jest śmierć – Rzym. 6:23, Jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni – 1 Kor. 15:22.

Czy zatem poszli do takiego piekła jako miejsca wiecznych mąk? Nie, ponieważ takie miejsce nie istnieje. Czy zatem poszli do biblijnego piekła czyli do grobu, stanu śmierci? Tak. Czy była to kara za ukrzyżowanie Jezusa? Nie. (Była to konsekwencja grzechu w raju, o czym pisaliśmy powyżej). Nie ma w Piśmie Świętym żadnych zapisów sugerujących jakąkolwiek szczególną odpłatę na tym narodzie za ten czyn. Rzymscy żołnierze byli ludźmi wykonującymi rozkazy Piłata, nie mieli świadomości kim tak naprawdę był Jezus.
Gdy przyjdzie czas powstania od umarłych (1 Kor. 15:22), wtedy mając pełną świadomość zdadzą sprawę z tego uczynku i będą mogli naprawić swój zły czyn, uznając Jezusa swoim sercem jako Dawcę Życia.

Podziel się