Jezus zapłacił cenę okupu za całą ludzkość

Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” /Rzym. 6:23/. Pan Jezus, umarłszy na krzyżu, zapłacił cenę okupu za WSZYSTKICH ludzi

„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” /Rzym. 6:23/.

Okup stanowi centralną część w Boskim Planie Zbawienia.

Okup złożony przez Pana Naszego Jezusa Chrystusana ręce Boskiej Sprawiedliwości uwolnił człowieka od wyroku wiecznej śmierci ciążącej na rodzaju ludzkim. Na mocy prawa dziedziczenia potępienie Adama spowodowane pierworodnym grzechem przeszło na całe jego potomstwo.

Okup – z języka greckiego „Antylutron” – oznacza równoważną cenę. Pierwszy człowiek Adam , zanim zgrzeszył, był doskonałym i tylko doskonały człowiek stanowił cenę równoważną i mógł go odkupić. Na wykupienie jednego człowieka osądzonego przez Boską Sprawiedliwość potrzebna była tylko jedna śmierć.

Od złożenia Okupu przez Pana Jezusa uzależnione było pojednanie człowieka z Bogiem.

Dlaczego potrzebna była równoważna cena?

Pan Bóg sprawuje rządy według sprawiedliwości. Ze słowa Bożego wynika, że Pan Bóg w swoim wielkim miłosierdziu uważa za najlepsze , czynić absolutną sprawiedliwość w tym celu, by miłość mogła działać sprawiedliwie w stosunku do wszystkich.

Apostoł Paweł powiedział: „Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni /1 Kor. 15:21,22/, oraz „Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który samego siebie złożył jako okup za wszystkich…” /1 Tym. 2:5;6/.

 

Podziel się