Jak odnaleźć podany werset w Piśmie Świętym?

Oto krótki poradnik jak odnaleźć werset w Piśmie Świętym, mając podany odsyłacz. Podane odsyłacze należy czytać w następujący sposób: Rzymian 1,19-20

  • List do Rzymian to nazwa księgi – „Rzymian”.
  • Pierwsza liczba oznacza rozdział tej księgi. – „1”
  • Liczba lub liczby po przecinku oznaczają odpowiednie fragmenty tego rozdziału, zwane wersetami – „19-20”

Znajdując ten fragment w Biblii czytamy:

Rz 1,19-20 „To, bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty -wiekuista Jego potęga oraz bóstwo – stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą się wymówić od winy.”

Podziel się