Izrael – Spotkanie z przeznaczeniem

Producentem, tego nagranego w 1997 r., filmu jest Kenneth Rawson – Badacz Pisma Świętego z USA, pasjonat biblijnych proroctw mówiących o powrocie Bożej łaski do narodu Izraelskiego. W czasie 47 minut trwania tego filmu, korzystającego w wielu miejscach ze zdjęć dokumentalnych, dowiadujemy się o trudnych i dramatycznych losach narodu żydowskiego i syjonizmu, a także o tych najnowszych problemach związanych z utrzymaniem uzyskanej w 1948 roku państwowości. Co najważniejsze, dowiadujemy się również o dotyczących Izraela przyszłych błogosławieństwach, o których nie milczą biblijne proroctwa licznie cytowane w filmie.

Podziel się