Wiara w Boga

Wiara nauką?

Dlaczego wiara w Boga jest nauką?

Gdy zacząłem się zastanawiać nad słowami Listu do Hebrajczyków 6:1, zastanowiło mnie czemu wiara w Boga jest nauką? Przecież, wiara w Pana Boga Jahwe, a także w Pana Jezusa to emocjonalna więź, którą powinniśmy rozwijać. Każdego dnia powinniśmy starać się mieć wewnętrzną społeczność z Ojcem i naszym Panem. A tu apostoł formułuje wiarę w Boga w postaci jednej z podstawowych nauk. Sięgnąłem do wikipedii jak definiowana jest nauka[1]. By móc dany zasób wiedzy określić mianem nauki, to na samym początku należy rozpocząć czynności badawcze docierania do prawdy, innymi słowy poszukiwanie dowodów. Następnie dowody które nas przekonują np. o istnieniu Boga należy skonfrontować z innymi dociekającymi. Dopiero wtedy, gdy zostaną uznane za prawdziwe, tworzy się obszar wiedzy, np. że Bóg istnieje i jaki On jest. Wiedza o Bogu przechodzi w naukę dopiero wtedy, gdy zrozumiemy istotę Boga i Jego cechy charakteru.

Każdy kto uwierzył w Pana Boga, musi mieć własne dowody na Jego istnienie, które go przekonują. Nawet gdyby ktoś usłyszawszy je, chciałby je obalić, zaprzeczyć, to ważne by one nas upewniały. Ja mam trzy podstawowe własne dowody. Pierwszym jest otaczające piękno natury. Według mnie świat nie mógł powstać z wielkiego wybuchu. Góry, wodospady, kaniony, jeziora, rafy koralowe, gejzery itd. nie są dziełem przypadku, lecz Bożego projektu, by człowiek obserwujący mógł westchnąć – „Jak wielkimś Ty” i właśnie w tym Stworzeniu mógł ujrzeć jego – Stworzyciela wszelkiego piękna. Hebr. 11:3 – Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk; Rzym. 1:20 – Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem.

Drugim dowodem jest budowa ciała człowieka. Jakże skomplikowane są narządy wewnętrzne w ciele ludzkim! Każdy z nich pełni swoją własną, bardzo ważną funkcję. Współpracują ze sobą nie przeszkadzając sobie nawzajem. Dodatkowo, gdy spojrzy się na cud narodzin człowieka jest to niewiarygodne, że twarde kości, miękkie narządy, gałki oczne, okryty płaszczem kostnym mózg, który cały czas pracuje i inne, są na swoim właściwym miejscu i powstały z dwóch komórek niewidocznych okiem ludzkim. Wspaniałe! Jestem pewien, że człowiek jest dziełem Bożym. 1 Mojż. 1:26 – Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka.

Trzecim podstawowym dowodem jest modlitwa. Ta jedyna w swoim rodzaju rozmowa z Panem Bogiem jest wspaniała. Dająca otuchę w ciężkich chwilach, energię do działania. To właśnie poczucie, że Pan Bóg odpowiada na nasze modlitwy jest dowodem, że nic nie dzieje się z przypadku.

Podziel się