Ewangelia wg św. Pawła

Strona 4

I tu jest kolejne odkrycie Pawła, i pewna myśl, którą stara się ogłosić wszystkim wokół. Istnieje propozycja zbawienia, a św. Paweł pomaga nam ją zauważyć. Człowiek szukał „niejako po omacku” jak powrócić do utraconego raju. „Aby szukali Boga, czy nie znajdą Go niejako po omacku. Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas.” (Dz. Ap. 17:27)

Człowiek usiłował to czynić najpierw przez wypełnienie przykazań Prawa (Zakonu), ale nikt nie zostanie usprawiedliwiony przed Bogiem dzięki dziełom prawa, z tej prostej przyczyny, że nikt nie może go wypełnić w całości. Ten komu brakuje jednego przykazania narusza całe prawo, dlatego prawo nie usprawiedliwi nikogo. Poza tym gdyby dzięki prawu można było uzyskać usprawiedliwienie, wówczas nie byłoby konieczności żadnego Zbawiciela i Chrystus umarłby za darmo.

„Nie mogę odrzucić łaski danej przez Boga. Jeżeli zaś usprawiedliwienie dokonuje się przez Prawo, to Chrystus umarł na darmo.” (Gal. 2:21)

„Zerwaliście więzy z Chrystusem; wszyscy, którzy szukacie usprawiedliwienia w Prawie, wypadliście z łaski.” (Gal. 5:4)

Jakże ważna jest ta Ewangelia Pawłowa. Dziś dla nas są to nauki oczywiste, bo zawdzięczamy je pędzonemu przez ducha Pawłowi, przez wielu co słuchali apostoła uważanego za szaleńca.

Jednak to co było niemożliwe przez prawo i obrzezanie, Bóg uczynił możliwym posyłając Swojego Syna do grzeszników, aby zbawić ich za darmo. To było kolejnym odkryciem Pawła, że „Bóg chce aby wszyscy ludzie zostali zbawieni” (1 Tym 2:4) i przygotował pewien plan przez Swojego Syna, aby przez Jego krew można było osiągnąć odkupienie i przebaczenie grzechów. Jednak pozostaje jasno postanowione, że nie ma do wyboru różnych sposobów zbawienia, aby człowiek mógł je wybierać. Apostoł bardzo stanowczo wyjaśnia: „Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus,” (1 Tym 2:5)

Dobra nowina polega na ogłoszeniu, że to zbawienie jest darmowe, ponieważ pochodzi z obietnicy uczynionej przez Boga i nie zależy od dzieł Prawa (Zakonu):„Każdy, kto uwierzy, jest przez Niego usprawiedliwiony ze wszystkich [grzechów], z których nie mogliście zostać usprawiedliwieni w Prawie Mojżeszowym.” (Dz. Ap.13:39)

Jeżeli coś jest łaską, nie uzyskuje się tego dzięki uczynkom. „Jeżeli zaś dzięki łasce, to już nie ze względu na uczynki, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską.” (Rzym 11:6)

W ten sposób przez wiarę w Jezusa Chrystusa zbawieni są dziećmi i współdziedzicami, otrzymawszy darmowy dar ducha obietnicy. „A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich – w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwo Jego łaski wykazać na przykładzie dobroci względem nas, w Chrystusie Jezusie. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga”(Efez. 2:4-8)

Tak samo jak lud izraelski został uwolniony z niewoli podczas nocy pschalnej, tak też poprzez nową Paschę dokonuje się całkowite wyzwolenie ludzkości. On jest nową Paschą. „Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha.” (1 Kor 5:7)

Podziel się