Chrzest w śmierć Chrystusa

Strona 2

Co znaczy chrzest w śmierć Jezusa Chrystusa? Czy chodzi tutaj o to symboliczne zanurzenie w wodzie? Czy ten symbol, na który decydują się ludzie jest zbawieniem? Czy ten symbol oczyszcza z grzechu? Czy ten symbol gwarantuje nagrodę?

Ten symbol jest ważny razem z chrztem rzeczywistym. Powinna być to odpowiedź serca na słowa zapisane w księdze Przyp. Salomonowych 23:26 „Synu mój, daj mi serce swoje”

Decydując się oddać swoje serce Panu Bogu, korzystamy z zaproszenia, które skierował do nas Pan Jezus„Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie” (Mat. 11:28)

Zapewne nie ma tutaj mowy o fizycznym spracowaniu i zmęczeniu cielesnym. Tego odpoczynku w zasadzie nikt nie może zapewnić nikomu. Pan Jezus mówi tutaj o utrapieniach duchowych, które w obecnym świecie znacznie bardziej doskwierają niż trudności fizyczne. Pan Jezus mówi o smutkach i zawodach, jakie człowiek spotyka na tej ziemi. W takiej sytuacji odpoczynek niesie nam Ewangelia i poselstwo Jezusa Chrystusa.

Decyzja o przyjściu do Jezusa dojrzewa w sercach i umysłach przez jakiś czas. Kolejnym krokiem, gdy się zdecydujemy, jest chrzest przez zanurzenie w wodzie. Idąc za przykładem podanym przez Jezusa, tym symbolicznym zanurzeniem w wodzie informujemy innych naśladowców, świadków tego wydarzenia, o decyzji, która podjęta została w sercu. Ten chrzest pokazuje innym dokonane postanowienie służby PanuBogu oraz chęć wejścia do społeczności Kościoła Chrystusowego.

W ślad za słowami „Pójdźcie do mnie wszyscy” Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, jak oni mają to poselstwo sprawować „I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelie wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony” (Mar. 16:15).

Inny Ewangelista kontynuując tę myśl cytuje słowa Pana Jezusa „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”(Mat. 28:19) Tutaj jest powiedziane bardzo wyraźnie „w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”

„Kto uwierzy i ochrzczony zostanie” – pisze Ewangelista. Pan Bóg nikogo nie zmusza ani do tego symbolicznego, ani tego rzeczywistego chrztu. Tę decyzje trzeba podjąć samodzielnie i świadomie. Pan Jezus sam przyszedł do Jana Chrzciciela, aby ten ochrzcili Go w Jordanie. Jak czytaliśmy, to nie była zwykła kąpiel. Podobnie jest z tymi, którzy pragną pójść śladami Chrystusa. Chrzest przez zanurzenie w wodzie, to nie jest zwykła kąpiel. Ten gest, akt chrztu, zanurzenia w wodzie ma swoje symboliczne znaczenie.

Później mamy cytowane słowa Jezusa „Oto idę o Boże, aby czynić wole Twoją”. Słowa te dowodzą, że Pan Jezus dobrowolnie wstąpił na tę drogę. Pan Jezusdobrowolnie złożył ofiarę.

Co zatem znaczy „Chrzest w śmierć Chrystusa”. Jeszcze raz przeczytajmy werset ap. Pawła z listu do Rzymian 6:3-4, tym razem z innego tłumaczenia „Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć?”

Zwróćmy uwagę na te słowa. Chrzest zanurzający. Nie ma tutaj mowy o chrzcie przez pokropienie lub wylanie czegoś na głowę chrzczonej osoby. Chrzest zanurzający określany greckim słowem Baptizo – całkowite zanurzenie, pokrycie lub pogrążenie. Cytowany werset mówi o chrzcie przez zanurzenie chrzczonej osoby w wodzie. To zanurzenie symbolizuje śmierć starej natury. Człowiek zanurzony w wodzie na pewien czas znika z naszych oczu, ginie, przestaje żyć. I po pewnym czasie zostaje podniesiony do nowego życia. Rozpoczyna nowe życie w Jezusie Chrystusie.

Podziel się