Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać

Zmartwychwstanie Jezusa – Wykład Apostoła św. Pawła

Zmartwychwstanie Jezusa – Wykład Apostoła św. Pawła

Podobnie jak poprzednie zagadnienie, zmartwychwstanie jest bardzo obszernym tematem w Piśmie Świętnym. Postaramy się przytoczyć tylko kilka drobnych aspektów, które dotyczą naszego tematu. 1 Kor. 15:1-4 To wszystkim dobrze znany fragment mówiący o zmartwychwstaniu. Czytając słowa apostoła Pawła, zwróćmy uwagę na treść naszego tematowego wersetu: Wywodząc i wykazując, żeChrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać.

„A przypominam wam, bracia, ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą teżprzyjęliście i w której trwacie, I przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism I że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism,” (1 Kor. 15:1-4) 

Apostoł nawiązuje do swoich wcześniejszych wystąpień, które jak możemy wnioskować z tego fragmentu, dotyczyły przede wszystkim dzieła okupu – cierpienia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Pisze, że Jezus umarł za nasze grzechy, że cierpiał według Pism, według Pism został pogrzebany. Nasz Pan, zgodnie z tym co przepowiadały Pisma, został wzbudzony z martwych dnia trzeciego.

„Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony; A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza; jesteście jeszcze w swoich grzechach .Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie.” (1 Kor. 15:16-21) 

Kolejne wersety uczą nas, że naszą niezachwianą wiarę powinniśmy pokładać w tym, że nasz Pan Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał – będąc pierwiastkiem tych którzy zasnęli. Bez tego aktu cała nasza wiara była by daremna.

Podziel się