Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać

Kazanie Apostoła św. Piotra w świątyni

Kazanie Apostoła św. Piotra w synagodze

Niedługo po zesłaniu Ducha Świętego apostoł św. Paweł ponownie zwraca się do ludu. Wydarzenie to rozgrywa się w specyficznych okolicznościach. Akcja toczy się w Jerozolimie nieopodal świątyni Żydowskiej. Apostołowie Piotr i Jan przyszli do świątyni aby się modlić. Apostoł  św. Piotr w cudowny sposób uzdrowił w świątyni chromego człowieka, który prosił go o jałmużnę.

Widząc to wydarzenie, zbiegł się cały lud do przedsionka świątyni. Apostoł wykorzystał to zdarzenie i ten moment, jako świetną okazję, aby przemówić do ludzi – opowiedzieć im o Jezusie – wyjaśnić, że tak naprawdę to uzdrowienie dokonało się za sprawą mocy Jezusa.

„Ujrzawszy to Piotr, odezwał się do ludu: Mężowie izraelscy, dlaczego się temu dziwicie i dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą albo pobożnością sprawili, że on chodzi? Bóg Abrahama i Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych, uwielbił Syna swego, Jezusa, którego wy wydaliście i zaparliście się przed Piłatem, który uważał, że należało go wypuścić na wolność; Wy jednak zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, i prosiliście o ułaskawienie wam mordercy. Izabiliście Sprawcę życia, którego Bóg wzbudził z martwych, czego my świadkami jesteśmy. Przez wiarę w imię jego wzmocniło jego imię tego, którego widzicie i znacie, wiara zaś przez niego wzbudzona dała mu zupełne zdrowie na oczach was wszystkich A teraz, bracia, wiem, że w nieświadomości działaliście, jak i wasi przełożeni; Bóg zaś wypełnił w ten sposób to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że jego Chrystus cierpieć będzie.” (Dz.Ap. 3:12-19)

To wystąpienie apostoła św. Piotra było również skierowane głównie do Żydów. Stąd jego nawiązanie do Boga „Abrahama, Izaaka, i Jakuba”, odwołanie do historii Żydowskiej. Apostoł tłumaczy, że Jezusa którego Bóg posłał na ziemię, Żydzi wydali, zaparli się go przed Piłatem i zabili. Jednak Bóg w swojej mocy wzbudził go z martwych, czego apostołowie byli naocznymi świadkami. Znamiennym jest werset 18, który mówi o tym, że Jezus przez śmierć i zmartwychwstanie wypełnił proroctwa mówiące o jego cierpieniu. To dobrze koresponduje z tematowym wersetem.

Podziel się