Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać

Podsumowanie

Podsumowanie

Prześledziliśmy kilka wystąpień apostoła Piotra, Pawła, historię nawrócenia Eunucha, niektóre myśli apostoła Pawła. Można dostrzec jak zbieżne są nauki apostołów Piotra i Pawła, pomimo tego, że raczej mało ze sobą się kontaktowali i prowadzili swoją działalność w odrębnym obszarze.

Nieco inaczej kierują swoje słowa do Żydów, inaczej natomiast formułują swoje myśli kierując je do pogan. Pokazaliśmy, że trzon Ewangelii pozostaje jeden i ten sam – niezmienny – Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać. Ten najważniejszy trzon pozostaje stały i niezmienny na przestrzeni całego Wieku Ewangelii, który przeznaczony jest na wybór i skompletowanie Kościoła Chrystusowego. W tym sformułowaniu, choć przedstawionym w nieco innym świetle, zawiera się cała oś Boskiego Planu zbawienia człowieka, dzieła odkupienia ludzkości z grzechu i śmierci.

Niech opowiadanie Ewangelii, czyli dobrej nowiny o nadchodzącym Królestwie Bożym stanie się naszym dobrym zwyczajem, na podobieństwo apostoła św. Pawła.

„Albowiem nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka,” (Rzym. 1:16)

„Paweł zaś, według zwyczaju swego, poszedł do nich i przez trzy sabaty rozprawiał z nimi na podstawie Pism, Wywodząc i wykazując, że Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać. Tym Chrystusem, mówił, jest Jezus, którego ja wam głoszę.”(Dz.Ap. 17:2-3)

Podziel się