„Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe”

Apostoł Paweł naucza: „Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie” Gal.6:15. Czym więc jest to nowe stworzenie? Czytamy w Piśmie Świętym, że Pan Bóg zamierza powołać do życia Nowe Stworzenie – uczestników Swojej boskiej natury (2Piotr.1:4); “chwały, czci i nieśmiertelności” Rzym.2:7. Pan Bóg dzięki swej łasce dał szansę, by Ci, którzy postanowili pójść za … Czytaj dalej „Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe”