Prawo pochodzi od Pana Boga

„Bo Pan jest naszym sędzią, Pan naszym prawodawcą, Pan naszym królem: On nas wybawi” Iz.33:22. Tytułowy werset z Księgi Izajasza prezentuje nam trzy charakterystyki określające Pana Boga jako: Sędziego, Prawodawcę oraz Króla. Wszystkie one mają charakter władzy, lub wpływu na nią. W tym artykule zaprezentowane będzie drugie pojęcie spośród tych trzech, a mianowicie „Pan naszym … Czytaj dalej Prawo pochodzi od Pana Boga