Pan jest skałą i twierdzą naszą

Nasze rozważania poświęcimy słowom króla Dawida: „Boś Ty skałą moją i twierdzą moją” Ps.31:4. W zacytowanym powyżej wersecie z Księgi Psalmów, król Dawid mówi, że Bóg jest skałą i twierdzą. Zastanówmy się więc na samym początku naszych rozważań, czy nie stoi to w sprzeczności z innymi wersetami, na przykład z tym: „Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz … Czytaj dalej Pan jest skałą i twierdzą naszą