Na początku było Słowo: Pierwszy był Logos

LOGOS STWORZENIEM BOŻYM Wspomnieliśmy już, że Logos określony jest przez Pismo Święte jako pierworodny, czyli jako początek Bożego stworzenia, albo jeszcze inaczej − jako pierwsze Boże stworzenie. W Biblii znajdujemy również inne określenie odnoszące się do naszego Pana. Jest On nazwany także Jednorodzonym Synem Bożym. Pisze o tym między innymi apostoł Jan: „Albowiem tak Bóg umiłował … Czytaj dalej Na początku było Słowo: Pierwszy był Logos