Na czym polega plan zbawienia?

 Zagadnienie zbawienia było przedmiotem dociekań wielu mężów Bożych od początku świata. Patriarcha Jakub tuż przed swoją śmiercią wzdycha do Pana słowami: „Zbawienia twego oczekuję, Panie” 1Moj.49:18. Bardzo często o zbawieniu, czy też wybawieniu możemy przeczytać w Psalmach Dawidowych: „Prowadź mnie w prawdzie swojej i nauczaj mnie. Ty bowiem jesteś Bogiem zbawienia mego, Ciebie tęsknie wyglądam codziennie!” Ps.25:5, „Dawidowy. … Czytaj dalej Na czym polega plan zbawienia?