Łaska Boża jest zbawienna dla wszystkich ludzi

„Abyśmy przez dwa niewzruszone wydarzenia, co do których niemożliwą jest rzeczą, by Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei” Hebr.6:18. Wiele stuleci po śmierci Abrahama, Bóg przez proroka Natana ustanowił kolejne przymierze potwierdzone przysięgą (Ps.89:4,132:12) – bezwarunkowe przymierze z Dawidem, królem Izraela. „Wyznaczę też miejsce memu ludowi, Izraelowi, … Czytaj dalej Łaska Boża jest zbawienna dla wszystkich ludzi