Dzień wylania Ducha Świętego

Pięćdziesiątnica znaczy pięćdziesiąty dzień. W Izraelu było to jedno z trzech świąt, podczas których każdy prawowierny mężczyzna miał stawić się w wyznaczonym miejscu przed Panem (5Moj.16:16). Według tradycji żydowskiej był to również dzień nadania Zakonu na Synaju.W Słowie Bożym znajdujemy różne określenia tego święta, takie jak Dzień Pięćdziesiąty, Zielone Świątki (Dz.Ap.2:10 Biblia Warszawska, tzw. „nowy przekład”), święto żniwa … Czytaj dalej Dzień wylania Ducha Świętego