„Czuwajcie więc, modląc się cały czas”

„Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie; duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe” Mat.26:41. Czy praca obserwatora na wieży strażniczej jest pracą trudną? Z pewnością nie i nie powiemy też, że jest to praca rozwojowa. Na pewno od tej pracy zależą losy miast, królestw lub poszczególnych fortyfikacji. Wystarczy, że strażnik nie zaalarmuje … Czytaj dalej „Czuwajcie więc, modląc się cały czas”