Boska natura Jezusa Chrystusa

Kiedy Jezus Chrystus mocą Bożą został wzbudzony z martwych, stał się istotą duchową. Jego udziałem stała się boska natura[1], której charakterystyczną cechą jest nieśmiertelność, czyli „życie samo w sobieˮ. Dowody Biblijne wskazujące na rodzaj dziedziczonej przez Pana Jezusa natury w zasadzie można pogrupować na dwie kategorie. Pierwsza grupa dowodów to takie, których dostarczył sam zmartwychwstały … Czytaj dalej Boska natura Jezusa Chrystusa