Najważniejsze wybory

Staraj się o pewność swego wybrania

Staraj się o pewność swego wybrania

Bracia, starajcie się, abyście powołanie i wybranie wasze mocne czynili”. Tekst powyższy jest najbardziej dosadnym ze wszystkich tekstów dotyczących wybrańców Bożych. Określa on wyraźnie, na jakich warunkach dostąpić mogą wybrania ci, którzy zostali przez Boga powołani. Apostoł wymienił różne owoce Ducha Pańskiego, które rozwinąć muszą w swoich charakterach ci, co do tej królewskiej i kapłańskiej klasy chcą być zaliczeni. Mamy rozwijać w sobie te wszystkie przymioty, które czynią nas Nowymi Stworzeniami w Chrystusie. Apostoł również zaznaczył, że ci, którzy nie doświadczają tego wzrostu w łasce i w znajomości, nie mogą się spodziewać, aby ich powołanie i wybranie było pewne.

Zdając sobie sprawę z tego, że niektórzy mogliby kwestionować możliwość osiągnięcia tak wielkiej nagrody, Duch Święty daje wezwanym i wybranym specjalną zachętę: „Albowiem to czyniąc, nigdy się nie potkniecie”. Wybranym mogą przytrafić się pewne potknięcia, lecz one nie są ze słabości ducha, ale z powodu licznych pokus ciała.

Apostoł następnie daje dalsze zapewnienie, mówiąc: „Tak bowiem hojnie dane wam będzie wejście do wiecznego królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa”. Wybrani, przyjęci będą przez Boga tylko według ich szczerych intencji, wtedy ich wyrobiony charakter będzie doświadczony i uznany. Od tego zależeć będzie osiągnięcie chwały, czci i nieśmiertelności oraz działu w Królestwie Bożym i dziele błogosławienia świata.

Nadzieja wybranych oczyszcza

Ktokolwiek ma tę nadzieję [wybrania] w Nim [w Chrystusie], oczyszcza się, jako i On czysty jest1 Jana 3:3. A jak ma się sprawa z tymi, co nadziei tej nie mają i są zupełnie nieświadomi tego wybrania – chociaż są chrześcijanami, w tym znaczeniu, że wierzą w Jezusa Chrystusa jako ich Odkupiciela? Zapewne znajdują się oni w stanie bardzo niekorzystnym, brak im właściwego zrozumienia tych wielkich i kosztownych obietnic, które są przewodem mocy Bożej, jaka w wybranych dokonuje chcenia i skutecznego wykonania Boskich upodobań. Ale i wobec tych osób mądry Bóg ma swój plan. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj: Droga do chwały.

Na ilustracji: Donald Trump. Zdjęcie autorstwa Michaela Vadon. Źródło: Wikipedia.

Podziel się