Czasy ostateczne – cz. I

Ludzie będą samolubni, chciwi...

Ludzie będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni…

Są to cechy, które wierzący musi omijać z daleka. W 1 Jana 2:16 czytamy: Bo wszystko co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia nie jest z Ojca, ale ze świata. Pościg za pieniędzmi i karierą doprowadził do tego, że ludzie coraz bardziej zamykają się w sobie, polegając Tylko na swoich umiejętnościach. Coraz bardziej własne „ja” stawiane jest w centrum. Z życia trzeba wycisnąć jak najwięcej, nie dając nic w zamian. Nie docenia się, że pewne rzeczy pochodzą od Boga, tylko to ja jestem bogiem i dzięki mnie osiągam to co osiągam. Jakie zalecenia daje nam Biblia? Od małego rodzice wpajali nam zasady żeby się dzielić z innymi, szczególnie z bliskimi. Jest to ogromna wartość jeśli potrafimy wygospodarować swój czas, pieniądze i inne możliwości aby pomóc innym.

Warto przytoczyć 2 proste zasady. Miłuj bliźniego jak siebie samego – Mat. 22:39 – w tym nie ma samolubstwa. Czy fragment z Mat. 6:25-34, który mówi aby odłożyć troski o byt na bok. Bóg zapewnia nas, że niczego nam nie braknie, jeśli nastawimy nasze życie na odpowiednie cele. Naszym najważniejszym celem ma być Królestwo Boże. Pamiętajmy w tym pędzie dnia codziennego o bliźnich. Mamy dobrze czynić wszystkim. Pokładajmy nadzieję w Bogu, a nie we własnych możliwościach.

Podziel się